Nötningsprovning enligt BCA

Provning enligt BCA EN 13892-4 är ett test som kan utföras vid behov av Weber tillsammans med Certifierade Weber Golventreprenörer. Provning enligt BCA EN 13892-4 bidrar till att säkerställa slitstyrkan hos industrigolvbeläggningen.

Analys och slutsatser av utförda prov

För att få ett godkänt material från en nötningsprovning enligt BCA EN 13892-4 får profildjupet ej överstiga det som anges i produktbladet.

Utrustning och provning

Tre hjul monterade med 120° vinkel på en karusell belastar golvet. Hjulens diameter är 75 mm och deras bredd är 20 mm. Hjulen är fast monterade på en cirkelbåge med 20 mm bredd. Belastningen på hjulen är totalt 65 kg, och nötningen mäts som djupet på det spår som hjulen orsakar när karusellen roterar.

Mätpunkternas placering
Mätpunkternas placering
Utrustning som används för BCA-testet