Porfyllare och färg

Porfyllnad och ytbeskiktning

Materialbeskrivning

Vattenbaserat genomträngande material för att fylla porerna före appliceringen av ytbeskiktnings systemet.
Porfyllnaden och ytbeskiktningen är ett system för att skydda obelagda porösa naturstenar och keramiska ytor såväl som cementbaserade ytor, endast för inomhusbruk. Skapar ett effektivt smutsavstötande skydd på golvet för att förenkla rengöring. Denna produkt är synlig och skapar en sluten hinna på ytan.
Denna typ av behandling ger oftast en jämn, sluten hinna på ytan.

Beläggningen ger ett förnybart förslitningslager på ytan.

Porfyllnaden fyller porerna i underlaget och skapar en färglös, synlig hinna på ytan.

Beroende på vilken typ av beläggning varierar ytan från matt till blank.

Kritiska ämnen

OBS! Porfyllnaden och ytbeskiktningen följer ytans struktur, så slipspår eller ränder kan synas genom porfyllnaden och ytbesiktningssystemet.

Materialen är inte resistenta på blöta alkaliska ytor, vilket betyder att alla cementbaserade golvs ytskikt måste vara torra under minst 24 timmar.


Underhåll

  • Rengör golvet dagligen genom dammsugning och därefter moppning. Vid daglig rengöring tillsätt rengöringsmedel i vattnet som används för moppningen.
  • Avlägsna spill från missfärgande vätskor som kaffe, coca-cola och choklad från ytan så snabbt möjligt – åtminstone inom 10 minuter efter att de spilldes ut.
  • Där djupa fläckar har påverkat golvytan, använd ett utrensningssystem och återapplicera ytbeskiktningssystemet.

Weber rekommenderar

JohnsonDiversey eller PLS ytbehandling