Mattor av PVC-typ

Materialbeskrivning

Polymergolv av PVC-typ består av plastiserad PVC (Polyvinyklorid), stabiliseringmedel, mineralfyllning och färgpigment. En tillverkningsmetod är beläggningsmetoden där material blandas till en pasta, läggs på en bärare och sedan värmehärdas i ugn. Råmaterialen kan också blandas till en het deg i en höghastighetsblandare. Degen transformeras till en matta i en vals eller extruder. Mattor av PVC-typ kan delas in i två undergrupper: mattor av flerskiktstyp och helgjutna mattor. Mattor av flerskiktstyp har en yta av ren, hög-gradig PVC-plast ovanpå en sula av PVC-skumplast, filt eller kork. Mattan kan armeras med någon form av fodermaterial. Mattor av enkelskikt är gjorda av fylld PVC-plast. Förutom mattor, finns det också enskiktsgolv i form av plattor. Högfylld PVC avser mattor med mer än 50 % innehåll av fyllningsmaterial. Majoriteten av nygjorda PVC-mattor har ett toppskikt av polyuretan för att förbättra slitagetåligheten och underlätta rengöring.

Kritiska punkter

OBS! Kontakta alltid golvtillverkaren angående krav på underlaget.

Fukt

PVC-golv har, beroende på bindemedlet och dess tjocklek, ett högt motstånd mot fukttransport. PVC-bindemedlet i sig har bra alkaliresistens. Dock är inte plasticeringstillsatsen alkaliresistent. Den skyddande funktionen mot alkalisk nedbrytning av lim och golvskikt är permanent så länge den relativa fuktigheten är högst 90%, och tjockleken på maxits cementbaserade avjämningsmassor är minst 5 mm.

En uppskattning av hur mycket cementbaserade underlaget måste torkas ut före läggning av ytbeläggningen beror på alkaliresistensen hos limmet och plasticeringstillsatsen. För kalciumsulfatbaserade underlag, avgör oftast fuktkänsligheten hos underlagsmaterialet, i sig till vilken fuktnivå uttorkning bör ske före applicering av ytbeläggning.

Ythållfasthet

PVC-golv kräver ingen exceptionell styrka hos underlaget. I omgivningar med hjultrafik, t.ex. handdragna pallyftare, kundvagnar eller sjukhussängar, bör högre krav ställas på ythållfastheten. Kravet på mekanisk styrka hos underlaget beror också på tjockleken av ytbeläggningen.

Normala krav: Ythållfasthet = 1,0 N/mm2
Nötningsmotstånd enligt EN 13892-7: RWFC 250
Förhöjda krav:Ythållfasthet = 1,5 N/mm2
Nötningsmotstånd enligt EN 13892-7: RWFC 350

Planhet

Tunt och glansigt PVC-golv är speciellt känsligt för små ojämnheter i underlaget, t.ex. sprickor, dammkorn etc.

PVC-golv ställer normala eller förhöjda krav på underlaget.

Normala krav:+ 5 mm på mätlängd på 2 m.
Förhöjda krav:+ 3 mm på mätlängd på 2 m.