Självutjämnare

Materialbeskrivning

Självutjämnare med ex. organiska polymerer, epoxiharts, polyuretanmassa eller epoxicementbetong som bindemedel används normalt för behandling av betong för att framställa ett beständigt skyddande lager på betongytan.

Normal tjocklek hos en självutjämnare är 1 – 5 mm, dock kan speciella appliceringar behöva en tjocklek på mer än 5 mm. För tjocklekar > 2 mm extra fyllning med olika ballast är möjligt.
Spricköverbryggande system är möjliga att göra beroende på det valda grundmaterialet.

Beroende av underlagets grovhet kan självutjämnande system innehållas av:

  • primer och självutjämnare
  • primer, skrapspackling och självutjämnare
  • skrapspackling och självutjämnare

Självutjämnare kan vara färgade, glansiga eller matta. Släta eller halksäkra varianter är också tillgängliga.

Kritiska punkter

OBS! Självutjämnare följer betongytans jämnhet och lutnings , så alla defekter är således synliga i den glansiga varianten.

Vid tillverkning av pigmenterade självutjämnare kan mindre färgskillnader uppstå mellan olika parti. Detta måste övervägas före och under applicering. Om en enhetlig färg krävs rekommenderar vi användning av självutjämnare på en förvald golvsektion med material från samma parti (se etiketterna på enheterna).