Linoleummattor

Materialbeskrivning

Bindemedlet i linoleummattor är linfröolja kompletterad med harts. Fyllnadsmaterialet kan vara sågspån eller korkmjöl, kompletterat med finkornig kalksten. Linoleummattor har vanligtvis ett foder av juteväv. Linoleummattor finns som helgjutna mattor och som linoleumskikt på ett bottenskikt av asfaltspapp eller ett skum för isolering av stegljud.

Vid tillverkningen blandas linoleumföreningarna grundligt och valsas på en juteväv. Mattan oxideras sedan i stora torkkammare vid relativt hög temperatur under 2-6 veckor, beroende på tjockleken, innan mattan ges en toppskiktsbehandling.


Kritiska punkter

OBS! Kontakta alltid golvtillverkaren angående krav på underlaget.

Fukt

Linoleumgolvskikt har ett lägre motstånd mot fukttransport än PVC- och gummibeläggning. Dessutom gör kork- eller träfyllningen att linoleumgolvet sväller när det utsätts för fukt. Linoleumgolv sväller därför av fukten i vattenbaserade limmer. Dock är golvet mindre känsligt för fukt efter limningen av golvskiktet mot underlaget. P.g.a. av att linoleummattor har relativt hög fuktgenomsläpplighet, tillåts en något högre fuktighet i underlaget än vid användning av t.ex. PVC och gummibeläggning. Underlaget måste dock ha torkat ut så mycket att limmet kan bilda en film som är tillräckligt stark för att förhindra fortsatt svällning. När det gäller cementunderlag, ska alkaliresistensen hos limmet övervägas när underlaget torkas ut. Den skyddande funktionen mot basisk nedbrytning av lim och ytbeläggningar är permanent så länge den relativa fuktigheten är högst 90%, och tjockleken på maxits cementbaserade avjämningsmassor är minst 5 mm. En uppskattning av hur mycket cementbaserade underlag måste torkas ut före applicering av ytbeläggningen beror på alkaliresistensen hos limmet och plasticeringstillsatsen.


Ythållfasthet

Linoleumgolv kräver ingen exceptionell styrka hos underlaget. I omgivningar med hjultrafik, t.ex. handdragna pallyftare, kundvagnar eller sjukhussängar, bör högre krav ställas på ythållfastheten. Kravet på mekanisk styrka hos underlaget beror också på tjockleken av ytbeläggningen.

Normala krav: Ythållfasthet = 1,0 N/mm2
Nötningsmotstånd enligt EN 13892-7: RWFC 250
Förhöjda krav:Ythållfasthet = 1,5 N/mm2
Nötningsmotstånd enligt EN 13892-7: RWFC 350

Planhet

Linoleumgolv ställer normala eller förhöjda krav på underlaget.

Normala krav:+ 5 mm på mätlängd på 2 m.
Förhöjda krav:+ 3 mm på mätlängd på 2 m.