Textilmattor (Heltäckningsmattor)

Materialbeskrivning

Textilmaterialet i textilmattor är fäst vid en sula av antingen skum eller tätt plastmaterial. Vanliga typer av heltäckningsmattor är tuftade, med upprätta fibrer, och finspåriga eller kompakta mattor med liggande fibrer.

Kritiska punkter

OBS! Kontakta alltid golvtillverkaren angående krav på underlaget.

Fukt

Textilmattor är i regel genomträngliga för alla typer av gaser, vilket betyder att fukt från underlaget tränger igenom utan problem. Textilmattor är därför inte så känsliga för fuktiga underlag. Å andra sidan kan exempelvis mer eller mindre flyktiga lösningsmedel i limmer vara väldigt irriterande för folk i lokalen. När sulan är massiv ska, beroende på materialet, ytbeläggningen betraktas som en sådan.

Ythållfasthet hos underlaget

Textil ställer vanligtvis låga krav på underlagets ythållfasthet.

Normala krav: Ythållfasthet = 0,5 N/mm2
Nötningsmotstånd enligt EN 13892-7: RWFC 150

Planhet

Textilmattor ställer oftast inte högre än normala krav på underlagets planhet.

Normala krav:+ 5 mm på mätlängd på 2 m.