Impregnering

Materialbeskrivning

Vattenbaserad eller lösningsmedelbaserad penetrerande impregnering för skydd av obelagda porösa naturstenar och keramikytor samt cementbaserade ytor, både inomhus och utomhus. Resultatet skapar ett smutsfrånstötande skydd på golvet för att underlätta rengöring. Produkten är osynlig och ändrar inte golvets utseende.

Denna typ av behandling ger för det mesta en vätskeavvisande, ånggenomsläpplig, inte stängd film på ytan.

Impregneringen är färglös så att den synbara effekten ligger i intensiteten av den naturliga färgen hos underlaget.

För mer detaljer se produktdatabladet.

Kritiska frågor

OBS! Impregnering följer ytstrukturen, så slipspår eller ränder är synliga genom impregneringen.

Underhåll

  • Rengör golvet dagligen genom dammsugning och fuktmoppa efter. Under daglig rengöring, lägg till rengöringsmedel i vattnet för fuktmoppning.
  • Avlägsna spill från missfärgande vätskor, t.ex kaffe, coca-cola och choklad, från ytan så snabbt möjligt – åtminstone inom 10 minuter efter spill.
  • Där djupa fläckar har påverkat golvytan, använd ett djuprengöringssystem och återapplicera impregneringen.

Weber rekommenderar

JohnsonDiversey eller PLS ytbehandling