Mekanisk belastning

Mekanisk belastning/tålighet

Introduktion

Industrigolv är ofta utsatta för stora mekaniska påfrestningar. Den allvarligaste formen av belastning är rullande hjul vilka skapar högt kontakttryck, se tabell nedan, mellan hjulen och golyytan och en utmattande effekt på golvmaterialet. Om golvet utsätts för föroreningar i form av damm, skräp eller andra orenheter, orsakar detta ocskå ett nerslipande slitage. Motståndet mot den uttröttande effekten, rullande nötning, och slipande nötning, kan bestämmas med olika testmetoder, se avsnittet om testmätning. Annan mekanisk exponering orsakad av acceleration och retardation, och svängning av hjul på stället måste också beaktas. Mekanisk påfrestning och belastning förekommer ofta i korridorer där gaffeltruckar och andra truckar arbetar, utrymmen där induktionsstyrda fordon arbetar, eller speciella sektioner där rullande, slipande och polerande påfrestning förekommer.

OBS! Olika typer av hjul, t.ex. pneumatiska gummihjul, solida gummihjul, vulcolanhjul, polyamidhjul och stålhjul skapar olika kontakttryck.

Mechanical stress table
Olika hjulbelastningar

Hjul

Pneumatiska gummihjul

Pneumatiska gummihjul, med luft i, används vanligen på bilar, lastbilar och bussar liksom på vissa gaffeltruckar. Pneumatiska gummihul skapar ett lägre kontakttryck mot ytan eftersom gummihjulen kan deformeras. Dessa typer av hjul är lämpliga för alla typer av golvbeläggningar, dock kan exempelvis svängande hjul orsaka delaminering på tunna lager.

Pneumatic rubber wheels

Solida gummihjul

Solida gummihjul används vanligen på gaffeltruckar och handpallyftare. Solida gummihjul skapar ett högre kontakttryck på ytan, då de solida gummihjulen inte kan deformeras lika mycket som pneumatiska gummihjul. Dessa typer av hjul är lämpliga för alla golvbeläggningar.

Rubber wheels

Vulcolanhjul

Vulcolanhjul definieras som ett mycket hårt plasthjul, ofta använt på handpallyftare och elektriska handlyftare. Vulcolanhjul skapar ett högt kontakttryck på underlaget, så för vissa typer av hartsbaserade golv orsakar bruk av vulcolanhjul märken och repor. Vulcolanhjul kan användas på alla typer av industriella cementgolv, se de olika testrapporterna.

Vulcolan tyres

Stålhjul

Stålhjul används vanligen på handpallyftare, elektriska handlyftare eller kundvagnar. Stålhjul producerar det högsta kontakttrycket på underlaget eftersom stålhjul inte alls kan deformeras, så för vissa typer av hartsbaserade golv, kan stålhjul orsaka märken och repor. Stålhjul kan användas på alla typer av cementgolv, se de olika testrapporterna.

Steel wheels

Extrem nötningsbelastning

I vissa industriella utrymmen finns extrem mekanisk belastning på golvet, t.ex. höglager, där solenoidstyrda truckar kör permanent på en linje eller arbetar i induktivt styrda linjer. Så när smuts fastnar mellan hjulen och golvmaterialet äger en malande process rum, vilket också gäller för fabriker med stora mängder dammpartiklar på golvet.

OBS! Vid extrema belastningar rekommenderas det att bara använda cementbaserat golvmaterial.


Testmätningar

Internationella mätningar enligt givna standarder:


Testrapporter

Weber Floor 4610/4630