Parkett

Materialbeskrivning

Trägolv finns såväl i solid form som i laminerade plattor. Plattorna lagda i olika mönster på underlaget bildar parkettgolvet. Parkett finns också som skivor med plattor lagda i mönster. Parkett kan läggas både flytande och limmat till underlaget. Bitumenlim användes ofta förr, och på träunderlag spikades också parketten fast.


Kritiska punkter

OBS! Kontakta alltid golvtillverkaren angående krav på underlaget.

Fukt

Flytande parkett är som regel installerad som parkettskivor på en fuktskyddande polymerfolie, så begränsade krav på torrt underlag gäller.

När det gäller limmad parkett är det mycket viktigt överväga fukten i underlaget. En relativ fuktighet på 60% är önskvärd, dock kan detta krav sänkas om speciella limmer används, exempelvis tillåter vissa limleverantörer av MS-polymerlim en relativ fuktighet upp till 85 %.


Ythållfasthet

Flytande parkett kräver ingen exceptionell styrka hos underlaget.

Limmad parkett kräver däremot hög styrka hos underlaget. Den minsta ythållfastheten ska vara 1,5 N/mm². Vattenhaltiga limmer som ger en väldigt stel fog bör undvikas.


Planhet

För parkett lagd som skivor gäller högre krav: + 3 mm på en mätlängd på 2 m.