Impregnering

Materialbeskrivning

Impregneringar med t.ex. organiska eller oorganiska polymerer, epoxihartser eller polyuretanhartser eller silikat som bindemedel är vanliga för behandling av betong för att reducera ytporositeten och förstärka ytan och fungerar som dammbindemedel. Betongens porer och kapillärer blir delvis fyllda.

Denna typ av behandling ger ofta en ofullständig, ickestängd film på betongytan.

Impregneringar är färglösa så den visuella effekten är intensiteten hos den naturliga kulören på betongen.

Kritiska punkter

OBS! Impregneringar följer ytans struktur, så slipmärken och repor syns alltså igenom impregneringen.