Syntetiskt bruk – Epoxi- eller polyuretanbruk (EN 13813)

Materialbeskrivning

Epoxi- eller polyuretanbruk med t.ex. epoxihartser eller polyuretanhartser som bindemedel används ofta för behandling av betong för att skapa ett mekaniskt och kemiskt högresistent golv på betongytor.

Den normala tjockleken för epoxi- eller polyuretanhartsbruk är mellan 5 och 15 mm, medan som självbärande konstruktion måste skikttjockleken vara över 10 mm.

Färg kan blandas i epoxi- eller polyuretanhartsbruk.


Kritiska punkter

När pigmenterade hartsbruk tillverkas, kan små skillnader i kulör förekomma mellan olika leveranser, vilket måste tas med i beräkningen före och under appliceringen. Om en enhetlig kulör är nödvändig rekommenderar vi att använda hartsbruk på ett förvalt golvavsnitt från samma leverans (se etikett på enheterna)