Tätning

Materialbeskrivning

Tätning med t.ex. organiska polymerer, epoxihartser eller polyuretanhartser som bindemedel används oftast för behandling av betong för att reducera porositeten i ytan och förstärka ytan. Betongens porer och kapillärer blir delvis eller helt fyllda.

Normal tjocklek är mindre än 0,3 mm.

Denna typ av behandling bildar vanligen en tät film på golvytan. Tätningar kan vara både färglösa och färgade, emellertid oftast färgade, blanka, halvblanka eller matta.

Kritiska punkter

OBS! Tätningar följer strukturen i ytan, så slipmärken, blästringsmärken och repor är alltså synliga genom tätningarna.

När pigmenterade tätningar tillverkas, kan små skillnader i kulör förekomma mellan olika leveranser. Detta måste tas i beräkning före och under applicering. Om en enhetlig kulör är nödvändig rekommenderar vi att använda tätningar på ett förvalt golvavsnitt från samma leverans(se etikett på enheterna).