Termisk belastning

Termisk belastning/tålighet

Introduktion

Variationer i temperatur orsakar termisk belastning, vilken delas in i våt och torr termisk belastning.

Skador till följd av termisk belastning, t.ex. värmechock är en av de största orsakerna till förtida kollaps hos hartsbaserade golv. Därför är det nödvändigt att beakta inte bara temperaturen hos maskinerna och materialen i omgivningarna, utan också temperaturen hos intilliggande utrymmen, där aktiviteter som kokning/matlagning, sterilisering eller chockfrysning äger rum. Dessa utrymmen kräver därför särskild behandling.

Typiska utrymmen för kritiska moment

Matlagningsutrymmen
Vattenspill med en temperatur på ca 100°C, under kort tid men dock dagligen, kommer skada alla typer av cementgolv och epoxibaserade golv. Därför är specialbehandling med keramiska plattor eller polyuretanbruk viktig i sådana fall.

Ugnar
Den omgivande torra temperaturen i ugnars direkta närhet kan vara ca 150 – 200°C. Detta passar alla typer av cementgolv, dock inte de flesta hartsbaserade golven. Så exempelvis när nygräddade bakverk tas ut ur ugnen, har hjulen på bärvagnen ännu en temperatur på ca 150 – 200°C, och när den förflyttas kan det bli sprickor och märken i ytan. Avkylningsutrymmen måste därför reserveras, och specialbehandling är nödvändig också där.

Kyl/frysutrymmen
Vid dörröppningar mellan kylutrymmen och normala ytor, förekommer stora temperaturskillnader, så för att undvika temperaturbryggor bör speciella isolerade fogar placeras i dessa utrymmen pga. materialens skilda utvidgningar.

Framför ugnar
Framför ugnar
Cooling area
Kylutrymmen