DexorBond

platta

Med modern teknik som en central roll i konceptet kan kvalitet och miljö prioriteras samtidigt som det uppfyller kundens och nyttjarens förväntningar om en varaktig lösning – även då den relativa fuktigheten i undergolvet uppgår till närmare 100%.

Fukt och alkali utgör inte längre något hinder för miljö, kvalitet och funktion av golvmaterialen i lokalerna.

Varje skikt bidrar i samspel med varandra till ett säkerställt skydd mot yttre faktorer som fukt och alkali – för såväl undergolvskonstruktionen i sig och ytbeläggning som lim och matta.

Förberedelser
Betongunderlaget skall vara helt rent ifrån gamla materialrester som t. ex lim, primer, dammbindning, annan isolering etc. Befintligt undergolv saneras rent genom diamantslipning eller blästring.

Nygjutet betonggolv skall vara minst 21 dagar gammalt och fritt från betonghud.

All applicering skall utföras i rumstemperatur ca +20°C. och produkten skall hålla samma temperatur.

Applicering Undergolv
På väl rengjort betongunderlag appliceras DexorBond i ett skikt om 0,2 mm – med roller eller limspackel beroende av underlagets ojämnhet – och mättas med tvättad Rådasand ca 1kg/m2, kornstorlek 0,8-1,2 mm – som ströas ut vid appliceringstillfället.

När DexorBond härdat, efter ca 10 timmar, dammsuges ytan på överskottssand, okulärbesiktigas och eventuella fläckar som saknar sand bättras med DexorBond och sand.

Spackel/avjämningsmassa appliceras inom 24 timmar direkt på DexorBond inkl. sand. När spackel/avjämningsmassa har torkat appliceras DexorBond i ytterligare ett skikt om 0,2 mm med en limspackel.

Endast de som arbetar med undergolvkonstruktionen skall beträda ytan under uppbyggnadstiden då nedsmutsning kan medföra försämrad vidhäftning av de olika skikten.

Provning
Provkropparna av betong var av storleken 0,25 m2 låg i vattenbad för att få 100% RF. På provkropparna applicerades DexorBond inkl. strösand, spackel, DexorBond samt lim och matta (alternativt ESD-beläggning). Innan provning påbörjades låg provkropparna i vattenbad i ytterligare 28 dygn.

Undergolvskonstruktionen har provats i enlighet med SS923508, påverkan av rullande industrihjul. Motståndsförmåga mot rullande stålhjul belastat med 2000 N enligt SS923508. Bortnött mängd är inte mätbar, dvs endast en komprimering.

Vidhäftning och ytdraghållfasthet har provats enligt SS923507. Medelvärde av 6 prover uppmättes till 2,9 MPa.


Undergolv typ 1 – Platta på mark – från 95% RF och däröver

dexorbond_undergolv_typ1

Produkt guide
Lim: Casco Proff Extra 3444 och Casco Lin Solid 3481
Spärrskikt: DexorBond fukt-, alkali- och emissionsspärr
Avjämningsmassa: Floor 4610 Duro Top
Primer: DexorBond (ett skikt om 0,2 mm) + sand

Denna konstruktion av undergolv är speciellt framtagen för de tillfällen då RF i betong överstiger 95% och däröver.

  • platta på mark*
  • konstruktioner med kvarsittande form
  • värmegolv med ensidig uttorkning
  • eller då man kan räkna med att RF genom fukttillskott kommer att stiga till 95% RF eller däröver.

Pga den höga fuktbelastningen appliceras spärrskikt + sand, istället för traditionell primer, som vidhäftning till avjämningsmassa. I och med att man lägger två lager spärrskikt i undergolvet av denna konstruktion får man automatiskt även en emissionsspärr. Denna typ av undergolv tillämpas framför allt vid kommerciella lokaler, offentlig förvaltning och industri.

* Notera att vid platta på mark med viss tillskjutande fukt och täta ytmaterial kan denna konstruktion vara tillämplig redanvid 90% RF.


Undergolv typ 2 – Platta på mark – från 85% RF upp till 94% RF

dexorbond_undergolv_typ2

Produkt guide
Lim: Casco Proff Extra 3444 och Casco Lin Solid 3481
Spärrskikt: DexorBond fukt- och alkalispärr (ett skikt om 0,2 mm) eller DexorBond emissionsspärr (två skikt om totalt 0,4 mm)
Avjämningsmassa: weberfloor 4602 Industry Base Extra och weberfloor 4610 Industry Top.
Primer: weberfloor 4716 Primer
Notera att weberfloor 4150 är en normaltorkande golvavjämning, ca 10 mm/v.
Uttorkningsklimat: 20° C vid 50% RF-luft och viss luftomväxling.

Denna konstruktion av undergolv är speciellt framtagen för att möta det stora spektrat av vad olika faktorer och dess samspel kan innebära – med varierande:

  • fuktbelastningar från mer än 85% RF upp till 94% RF
  • mängd av avjämning
  • typ av lokaler
  • torktider
  • belastningar
  • RF-krav för olika typer av ytmaterial.

Denna typ av undergolv tillämpas vid alla typer av lokaler.