Installationsgolv på HDF- bjälklag för bostäder, kontor och sjukhus med Floor 450 Light

Floor 450 Light är en lättviktsfyllnadsmassa uppbyggd av EPS-kulor bundna med cement, som efter beläggning med avjämningsmassa ger en konstruktion med god bärighet. Denna kan beläggas med olika ytskikt såsom exempelvis keramiska plattor, parkett eller textil/plastmatta.

Konstruktionsbeskrivning

2_6_3_1

1. Avjämning

Floor 120 Reno eller Floor 140 Nova minst 20 mm alternativt slipsats med Floor 318 eller Floor 319 minst 30 mm, för sjukhus användes Floor 120 Reno eller Floor 140 Nova.
Avjämningsskiktet armeras (normala bostadsytor ≥ 10 m²) medFloor Stålarmeringsnät alternativt stålnät Ø5 mm # 150 mm. Armeringsnätet lägges på Flor 450 Light med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan.

Värmekablar eller rör kan förläggas i avjämningsskiktet. Kontakta värmegolvleverantören angående erforderligt avjämningsskikt över värmerör/kablar med hänsyn till värmefördelning.


2. Förbehandling av Floor 450 Lights yta

Floor 450 Lights yta behöver normalt inte primas innan avjämning installeras.

Har överytan blivit utsatt för mekanisk åverkan under hårdnandetiden kan ytan behöva ytbindas med en slamma av avjämningsmassan som får härda över natten. Annars riskerar man att lösgjorda kulor flyter upp i avjämningsmassan. Slammans överyta primas på normalt sätt innan avjämningsmassan påföres.


3. Installationsskikt

El- och rörinstallationer kan gjutas in i Floor 450 Light. Golvvärme ska inte gjutas in i Floor 450 Light.

Vid bäddtjocklekar större än 200 mm kan skivor av EPS-cellplast (klass s100 eller styvare) användas som sparkroppar.

Floor 450 Light är självtorkande och beläggs med fördel med avjämningsmassan 12 timmar efter utläggning.


4. Underlag

HDF-bjälklag: Överkonstruktionen lägges lämpligen med vidhäftning mot underlaget.
Underlaget primas med Floor 4716 Primer spädd 1 : 3.