Installationsgolv för golv på mark med weberfloor 450 Light

weberfloor 450 Light är en lättviktsfyllnadsmassa som består av EPS-kulor sammanbundna med cement, som efter beläggning med avjämningsmassa ger en konstruktion med god bärighet.

Konstruktionsbeskrivning

2_6_3_1

1. Avjämning
weberfloor 120 Reno DR
eller weberfloor 140 Nova, tjocklek minst 20 mm alternativt slipsats med weberfloor 318 eller weberfloor 319 minst 30 mm. Avjämningsskiktet armeras (ytor ≥ 10 m²) med weberfloor Stålarmeringsnät alternativt stålnät Ø5 mm # 150 mm. Armeringsnätet läggs på weberfloor 450 Light med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan

Ev. värmekablar eller rör skall förläggas i avjämningsskiktet, ej i weberfloor 450 Light eller golvbruk. Kontakta värmegolvleverantören angående erforderligt avjämningsskikt över värmerör/kablar med hänsyn till värmefördelningen

2. Förbehandling av weberfloor 450 Lights yta
weberfloor 450 Lights yta behöver normalt inte primas innan avjämning appliceras.

Har överytan blivit utsatt för mekanisk åverkan under hårdnandetiden kan ytan behöva ytbindas med en slamma av avjämningsmassan som får härda över natten. Annars riskerar man att lösgjorda kulor flyter upp i avjämningsmassan. Slammans överyta primas på normalt sätt innan avjämningsmassan påföres.

3. Installations- och isolerskikt
Eventuell ingjutning av el- och rörinstallationer görs i weberfloor 450 Light.

Vid bäddtjocklekar större än 200 mm kan skivor av EPS-cellplast (volymvikt 20 kg/m³) användas som sparkroppar

Vid önskemål om värmeisolering rekommenderas tjockleken 150 mm.

weberfloor 450 Light är självtorkande och kan beläggs med avjämningsmassa 12 timmar efter utläggning, dock senast 7 inom sju dygn.

4. Underlag
Kapillärbrytande skikt av singel eller makadam, bäddtjocklek ≥ 150 mm.