Applikation av fukt och alkaliskyddande härdplast

Konstruktionsbeskrivning

2_8_3

1. Floor 4160, eller Floor 120 Reno
2. Floor 4716 Primer spädd 1:3
3. Behandling fukt-/alkaliskydd
4. Betongunderlag

Allmänt:

  • Konstruktionen är avsedd för att skydda matta och lim från måttlig fukt-/alkaliexponering RF< 95% t ex vid temporära fuktskador på grund av vattenläckage.

Underlag:

  • Rengör underlaget noggrant genom slipning, blästring eller fräsning följt av dammsugning. Betongytan måste vara helt fri från separationsskikt och föroreningar.

Primer:

  • Kontakta leverantören av fukt-/alkaliskydd för dimensioneringen av skyddsskiktet.
  • Strö torr, tvättad sand med kornstorlek 0,8-1,2 mm i den våta epoxin tills den är mättad. När epoxin har härdat dammsuges överskottssanden bort. Före avjämning primas ytan med Floor 4716 Primer, utspädd 1:3.

Avjämning:

  • Som avjämningsmassa används Floor 4160 i skikttjocklek 5-10 mm eller Floor 120 i skikttjocklek 8-15 mm

Mattläggning:

  • Mattläggning kan för Floor 4160 resp Floor 120 Reno ske efter 1 respektive 1-3 dygn.