Uppfyllnad av träbjälklag med weberfloor 450 Light – Lättfyllnadsmassa

Konstruktionsbeskrivning

1. Avjämning
Avjämning sker med minst 20 mm weberfloor 120 Reno DR eller weberfloor 140 Nova.

2. Ytan på weberfloor 450 Light behöver normalt inte förbehandlas innan avjämning appliceras. Har ytan blivit utsatt för mekanisk åverkan under hårdnandetiden kan ytan behöva ytbindas med en slamma av avjämningsmassan som får härda över natten alternativ att avjämning sker i två skikt. Annars riskerar man att lösgjorda kulor flyter upp i avjämningsmassan. Slammans yta primas på normalt sätt innan avjämningsmassan appliceras.

3. Armering
Pågjutningen ska armeras med stålarmeringsnät, weberfloor stålarmeringsnät, alternativt NPS 5150. Armeringen läggs ut på underlaget.

4. weberfloor 450 Light appliceras mellan golvreglarna upp i höjd med överkant golvreglar.

5. Åldersbeständig plastfolie appliceras mot blindbotten upp över golvreglarna för att skydda träkonstruktionen mot fukt.

6. Blindbotten

7. Golvregel