Renovering av våtrum med “fyllande” uppbyggnad, 2-6 mm Leca lättklinker bunden med weberfloor 120 Reno DR

Konstruktionsbeskrivning

2_9_1

1. weberfloor 120 Reno, 6-8 mm
2. Leca lättklinker, kornstorlek 2-6 mm, bunden med weberfloor 120 Reno
3. weberfloor 4716 Primer spädd 1:3
4. Varierande underlag

Underlag:

  • Konstruktionen kan läggas så väl flytande som med vidhäftning. Dammsug och prima med weberfloor 4716 Primer utspädd med vatten (koncentration beroende på underlag).

Uppbyggnadsskikt:

  • Leca lättklinker, kornstorlek 2-6 mm blandas i proportion 40 liter Leca och 20 kg weberfloor 120 Reno. Till blandningen används ca. 3,2-3,5 liter vatten beroende på hur fuktig Lecan är. Färdigblandad massa får en jordfuktig konsistens. Överytan på blandningen dras av med en stålspackel så att alla Lecakulor binds väl. Vid vidhäftande resp. flytande konstruktion bör uppbyggnadsskiktet vara minst 10 resp. 30 mm.

Avjämning:

  • Överytan på uppbyggnadsskiktet avjämnas med weberfloor 120 Reno i en tjocklek om 6-8 mm. Överyta hos uppbyggnadsskiktet behöver ej primas.
  • För infästning av toalettstolar bör fästdon lämpliga för lättbetong användas. Alternativt görs avjämningsskiktet tjockare där tex. toalettstolen skall infästas.

Mattläggning:

  • Mattläggning kan ske 3 dygn efter avjämning.