Renovering av våtrum med “fyllande” uppbyggnad, 12-20 mm Leca lättklinker bunden med weberfloor 140 Nova och fiberduk

Konstruktionsbeskrivning

2_9_2

1. weberfloor 140 Nova ca. 40 mm
2. Armeringsnät #5 c150
3. Fiberduk. Exempelvis weberfloor 4940 Geotextil
4. Leca lättklinker, kornstorlek 12-20 mm
5. Varierande underlag

Underlag:

  • Underlaget måste vara så kompakt att Leca-kulorna hålls på plats. Framför allt är det viktigt att kulorna får stöttning från sidan vid golvets väggar.

Uppbyggnadsskikt:

  • Lättklinkerkulorna dras av och vid skikttjocklek över 40 cm komprimeras/packas de.
  • Fraktionen 12-20 mm skall användas då denna är relativt lätt att komprimera till ett formstabilt skikt.
  • Används “Lecaskor” för att lättare kunna gå på lättklinkerskiktet.

Fiberduk:

  • Förse väggar och genomföringar en mjuk knatlist weberfloor 4960 eller weberfloor Kantlist med tejp. Fiberduken läggs på Leca-skiktet med överlapp. Dra upp duken utmed väggarna ovanför kantlisten och tejpa fogarna så att ej avjämninsmassa kan tränga ned under duken.

Armering:

  • Armeringsnäten läggs på folien med instick om ca 50 mm. Vid hörn klippes armeringsstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan.
  • Armeringsnätet #5 c150 erfordras för att man skall kunna beträda duken vid utläggning av massa.

Avjämning:

  • Avjämningsmassa weberfloor 140 Nova läggs med minimitjocklek 30 mm. normalt får man räkna med ca. 40 mm i medel för att uppnå ett minimått om 30 mm. Vid önskemål på eller tidig mattläggning kan weberfloor 140 Nova ersättas med weberfloor 120 Reno.
  • OBS! Vid flytande konstruktioner är det viktigt att ha rörelsemån mot väggar, pelare, rörgenomföringar, osv. Därför ska väggar och genomföringar förses med kantlist.