Enskiktsläggning på betongunderlag

Konstruktionsbeskrivning

2_6_1

1. weberfloor 110 Fine 4-40 mm, alternativt weberfloor 140 Nova 5-60 mm
2. weberfloor 4716 Primer; spädd 1:3
3. Platsgjuten betong

Underlag av platsgjuten betong:

  • Vid gjutning av betongplattan eftersträvas en så plan yta som möjligt. Överytan måste vara fri från separationsskikt och föroreningar.
  • Dammsug underlaget och prima med weberfloor 4716 Primer utspädd 1:3. Och betongen är starkt sugande rekommenderas primning i två omgångar, utspädd 1:5 resp. 1:3.

Avjämning:

weberfloor 110 Fine läggs i skikt om 10-40 mm, lokalt ner till 4 mm.
weberfloor 140 Nova läggs i skikt om 12-60 mm, lokalt ner till 5 mm.
weberfloor 110 Fine har bättre flytförmåga och högre nötningsmotstånd än weberfloor 140 Nova. Har man ett plant och relativt slätt underlag är alltså weberfloor 110 Fine att föredra. Vid krav på tidig mattläggning används weberfloor 120 Reno i skikt om 4-50mm eller weberfloor 4160  i skikt om 2-30mm som båda är självtorkande. Betongunderlaget måste dock vara tillräckligt enligt aktuellt uttorkningskrav, vanligtvis 85 eller 90% RF vid användning av självtorkande produkter.