Enskiktsläggning på betongunderlag

Konstruktionsbeskrivning

2_6_1

1. Floor 110 Fine 4-40 mm, alternativt Floor 140 Nova 5-60 mm
2. Floor 4716 Primer; spädd 1:3
3. Platsgjuten betong

Underlag av platsgjuten betong:

  • Vid gjutning av betongplattan eftersträvas en så plan yta som möjligt. Överytan måste vara fri från separationsskikt och föroreningar.
  • Dammsug underlaget och prima med Floor 4716 Primer utspädd 1:3. Och betongen är starkt sugande rekommenderas primning i två omgångar, utspädd 1:5 resp. 1:3.

Avjämning:

Floor 110 Fine läggs i skikt om 10-40 mm, lokalt ner till 4 mm.
Floor 140 Nova läggs i skikt om 12-60 mm, lokalt ner till 5 mm.
Floor 110 Fine har bättre flytförmåga och högre nötningsmotstånd än Floor 140 Nova. Har man ett plant och relativt slätt underlag är alltså Floor 110 Fine att föredra. Vid krav på tidig mattläggning används Floor 120 Reno i skikt om 4-50mm eller Floor 4160  i skikt om 2-30mm som båda är självtorkande. Betongunderlaget måste dock vara tillräckligt enligt aktuellt uttorkningskrav, vanligtvis 85 eller 90% RF vid användning av självtorkande produkter.