Flytande golv på värmeisolering

Konstruktionsbeskrivning

2_5_5

1. Floor 140 Nova minst 30 mm, alternativt Floor 120 Reno minst 25 mm.
2. Floor Stålarmeringsnät alternativt #5 c150 vid ytor större än 10 m²
3. Åldersbeständig polyetenfolie eller fiberduk
4. Expanderad cellplast minst klass s100 eller motsvarande mineralullsisolering
5. Fast bärande plant underlag

Underlag:

  • Se till att underlaget är plant så att isoleringen ligger väl an. Förse väggar och fasta genomföringar med en mjuk kantlist  för att skapa rörelsemån, Floor 4960 Kantlist alternativt Floor Kantlist med tejp. Lägg folien med överlappande skarvar och dra upp den mot väggarna så att avjämningsmassan inte rinner ner under isoleringen.

Armering:

  • Armeringsnäten läggs på folien med en maskvidds överlappning. Vid skarvar klippes armeringsstänger bort så att näten kan mötas i samma plan.

Avjämning:

  • Floor 140 Nova, minst 30 mm alternativt Floor 120 Reno, minst 25 mm.
  • OBS! Vid flytande konstruktioner är det viktigt att ha rörelsemån mot väggar, pelare, rörgenomföringar, osv som ska förses med mjuk kantlist.

Angivna skikttjocklekar gäller för normala bostadsutrymmen. Kontaktat Weber för lokaler med högre belastningar för konstruktionsbeskrivning för aktuellt fall.