Renovering av våtrum med uppbyggnad av
Weber dolomitkross 3-5 mm

Vid renovering av badrum önskar man ofta ersätta gammalt sättbruk på membranisolering med nytt uppfyllande material.

Weber Dolomitkross bildar en fast torr bädd som underlag för beläggning med avjämningsmassor och bruk. Bädden är tillracklig tät för att pumpmassor inte skall tränga in i bädden

Konstruktionsbeskrivning

2_6_3_1

1. Avjämning

Avjämningsmassa Floor 120 Reno, Floor 130 Core eller Floor 140 Nova lägges ut med en minimitjocklek om 25 resp. 30 mm. Lokalt vid brunn kan beläggningstjockleken reduceras med 5 mm.

Avjämningsskiktet armeras (Ytor ≥ 10 m²) med stålnät Ø5 mm # 150 mm. Armeringsnätet lägges på dolomitskiktet med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan.

2. Förbehandling av Dolomitkrossens överyta

Dolomitkrossens behöver inte primas innan avjämning appliceras.

3. Uppbyggnadsskikt

Weber Dolomitkross med kornstorlek 3 – 5 mm lägges ut till en fast bädd med minimitjocklek om 30 mm. Vid tjocka skikt kan Leca lättkliner 8-14 mm användas under Dolomitkrossen.

4. Underlag

Underlaget skall vara tillräckligt fast för att bära Dolomiten och den som lägger ut avjämningsmassan.