Elburen värme i Flytande golv/Ljud-golv

Konstruktionsbeskrivning

  • Se konstruktion Elburen golvvärme samt konstruktion Vattenburen värme i flytande golv/ljudgolv, sistnämnda vad gäller underlag.
  • OBS! Vid flytande konstruktioner är det viktigt att ha rörelsemån mot väggar, pelare, rörgenomföringar, osv.
  • För dimensionering av golvkonstruktion för att klara valda ljudkrav se avsnitt Ljudgolv