Flytande golv på luftspaltbildande matta

Konstruktionsbeskrivning

2_8_1

1. weberfloor 120 Reno alternativt weberfloor 140 Nova
2. weberfloor Stålarmeringsnät eller stålarmeringsnät #5 c150 vid ytor större än 10 m²
3. Luftspaltbildande matta
4. Jämnt underlag

Underlag:

  • Underlaget skall vara så plant att fukt- /alkaliskyddsmatta kan läggas ut med full kontakt med underlaget.
  • Vid osäkerhet om full kontakt uppnås mellan luftspaltbildande matta och underlag ska avjämningsmassan alltid armeras.
  • Luftspaltbildande matta används ofta då man bedömer att man vill ventilera spalten eller att man i framtiden vill ha möjligheter att göra detta. Som alternativ använder man en folie, se Flytande golv på fukt- alkaliskyddande folie

Armering:

  • Armeringsnäten läggs på folien med instick om ca en maskvidd. Vid skarv klipps armeringsstänger bort så att näten kan mötas i samma plan.

Avjämning:

  • Som avjämningsmassa används weberfloor 120 Reno med minsta tjocklek 25 mm. Alternativt kan weberfloor 140 Nova (minst 30 mm) som är en normaltorkande avjämningsmassa användas. Skikttjocklekar gäller för normala bostadsutrymmen. Övriga ytor kan kräva större skikttjocklek. Kontakta Weber för mer information.
  • OBS! Vid flytande konstruktioner är det viktigt att ha rörelsemån mot väggar, pelare, rörgenomföringar, osv. Därför ska alla väggar, fasta genomföringar, mm förses med en mjuk kantlist, weberfloor 4960 alternativ weberfloor kantlist med tejp.

Mattläggning:

  • Mattläggning kan för weberfloor 120 Reno ske efter 1-3 dygn. Med hänsyn till risken för kantresning bör mattläggning ske inom en vecka. weberfloor 140 Nova är beläggningsbar efter ca. 3 veckor vid 30 mm skikttjocklek.