Underlag av spångolv, kryssfanér, lamellparkett

Konstruktionsbeskrivning

2_7_3

1. weberfloor 4160 Fine flow rapid, weberfloor 140 Nova, weberfloor 120 Reno
2. weberfloor 4716 Primer spädd 5:1
3. Spångolv

Underlag:

  • Spångolv, 22 mm skiva har relativt god formstabilitet vid fuktbelastning vid avjämningsarbeten. Därför krävs normalt ingen minsta avjämningstjocklek på dessa material.
  • Slipa ytan med fint slippapper och dammsug.

Primning:

  • 5 delar weberfloor 4716 Primer spädes med 1 del vatten.
  • Primern strykes ut på golvet med en gummiskrapa.

Avjämning:

  • För tunna skikt rekommenderas weberfloor 4160 Fine flow rapid 3-4 mm som spacklas ut på underlaget med hjälp av tandad spackel.
  • Vid läggning i fall, vid tex våtrum, rekommenderas weberfloor 120 reno. OBS: ett tätskikt skall placeras under klinker i våtrum.
  • Avser man lägga klinker på befintligt spångolv med 22 mm tjocklek och regelavstånd c600 ska spånskivan styvas upp med minst 12 mm avjämningsmassa. Golvet får då motsvarande svikt som om skivan legat på reglar med c300.
  • Vid skarvar i spånskivan kan sprickbildning uppstå.