Underlag av spångolv

Konstruktionsbeskrivning

2_7_3

1. Floor 4160, Floor 140 Nova, Floor 120 Reno
2. Floor 4716 Primer spädd 5:1
3. Spångolv

Underlag:

  • Spångolv, 22 mm skiva har relativt god formstabilitet vid fuktbelastning vid avjämningsarbeten. Därför krävs normalt ingen minsta avjämningstjocklek på dessa material.
  • Slipa ytan med fint slippapper och dammsug.

Primning:

  • 5 delar Floor 4716 Primer spädes med 1 del vatten.
  • Primern strykes ut på golvet med en gummiskrapa.

Avjämning:

  • För tunna skikt rekommenderas Floor 4160 3-4 mm som spacklas ut på underlaget med hjälp av tandad spackel.
  • Vid läggning i fall, vid tex våtrum, rekommenderas Floor 120 reno. OBS: ett tätskikt skall placeras under klinker i våtrum.
  • Avser man lägga klinker på befintligt spångolv med 22 mm tjocklek och regelavstånd c600 ska spånskivan styvas upp med minst 12 mm avjämningsmassa. Golvet får då motsvarande svikt som om skivan legat på reglar med c300.
  • Vid skarvar i spånskivan kan sprickbildning uppstå.