Renovering av flytande golv på isolering

Konstruktionsbeskrivning

konstruktionsbeskrivning

  1. weberfloor 120 Reno minst 25 mm, alternativt weberfloor 140 Nova minst 30 mm
  2. Armeringsnät #5 s150 vid ytor större än 10 m²
  3. Fiberduk, weberfloor 4940 Geotextil
  4. Isolering avsedd för pågjutning, exempelvis cellplastskivor med kvalitetsklass S100.

Underlag

• Applicera kantlister, weberfloor kantlist med tejp, alternativt weberfloor 4960 Kantlist mot väggar, fasta konstruktioner och genomföringar. Se till att isoleringen bildar en plan yta och att fiberduken ligger väl an mot isoleringen. Lägg fiberduken med överlappande skarvar, 200 mm och dra upp den mot väggarna så att avjämningsmassan inte rinner ner inunder fiberduken.

Armering

• Armeringsnäten läggs på fiberduken med överlapp på ca en maskvidd. Armeringsnät klipps vid skarvar för att undvika att armeringen bygger för mycket.

Avjämning

• Som avjämningsmassa används weberfloor 120 Reno med minimitjocklek 25 mm alternativt
weberfloor 140 Nova med minimitjocklek 30 mm. Skikttjocklekarna gäller för normala bostadsutrymmen.

OBS! Vid flytande konstruktioner är det viktigt att ha rörelsemån mot väggar, pelare, rörgenomföringar, osv.

Mattläggning

weberfloor 120 Reno är självtorkande och mattläggning kan ske efter 1-3 dagar.
Vid avjämning med weberfloor 140 Nova är torktiden 3-9 veckor.