Anpassade industrigolv

Beroende på beställarens krav kan golvet anpassas så att det får optimala egenskaper för att fylla sin uppgift. Weber har mer än 10 års erfarenhet av just detta system och har redan levererat mer än 4 miljoner m². Så här indelas Webers industrigolv:

abs_anpass_lattLätt industri

Golv i exempelvis lätt monteringsindustri för huvudsakligen fottrafik, handdragna pallyftare och enstaka körningar av lätt truck med luftgummihjul, total vikt mindre än 3,5 ton.


abs_anpass_medelMedeltung industri

Golv för intensiv trafik av medeltunga och tunga truckar, med såväl massiva gummi- som luftgummihjul i t ex lagerlokaler och höglager.


abs_anpass_tungTung industri

Golv för både intensiv, tung, rullande utrustning och slipande/repande nötning. Exempel: lagerlokaler och garage för bilar med dubbdäck.


abs_anpass_kemiskKemisk belastning

Golv i exempelvis livsmedels- och kemisk industri. Kan förses med ytskikt av härdplast, typ epoxy.


abs_anpass_superSuperjämna golv

Golv för t ex smalgångar i höglager. Här är Weber Industrigolv med sin plana yta extra värdefull, eftersom minsta nivåskillnad och ojämnhet kan få allvarliga konsekvenser för en hög pallyftare.


abs_anpass_fargInfärgade golv

weberfloor 4650 design colour är en genomfärgad slitskiktsmassa för lätt industri som idag kan fås i olika naturfärgade kulörer.


Webergolven är kända för bl a sin absolut plana yta. Golvet består av en endast 4-50 mm tjock beläggning som läggs på det befintliga underlaget. Tjockleken bestäms av användningsområdet och underlaget.