Uppbyggnad av våtrumsgolv med Floor 450 Light

Floor 450 Light är en lättfyllnadsmassa som består av EPS-kulor bundna med cement, som efter beläggning med avjämningsmassa ger en konstruktion med god bärighet. Denna kan beläggas med olika ytskikt såsom tätskikt med keramiska plattor eller plastmatta.

Konstruktionsbeskrivning

2_6_3_1

1. Avjämning
Floor 4320 fibre flow rapid , Floor 120 Reno DR, Floor 4310 fibre flow eller Floor 140 Nova, minst 20 mm, alternativt slipsats med Floor 318, Floor 319 minst 30 mm.

Avjämningsskiktet armeras (ytor ≥ 10 m²) med stålnät Ø5 mm # 150 mm. Armeringsnätet läggs på Floor 450 Light med instick om ca 50 mm.

Ev. elektrisk eller vattenburen golvvärme ska läggas i avjämningsskiktet, ej i Floor 450 Light. Kontakta värmegolvleverantören angående erforderligt avjämningsskikt över värmerör/kablar med hänsyn till värmefördelning.

2. Förbehandling av ytan på Floor 450 Light
Ytan på Floor 450 Light behöver normalt inte förbehandlas innan avjämning appliceras.

Har ytan blivit utsatt för mekanisk åverkan under hårdnandetiden kan ytan behöva ytbindas med en slamma av avjämningsmassan som får härda över natten alternativt kan avjämning ske i två skikt. Annars riskerar man att lösgjorda kulor flyter upp i avjämningsmassan. Slammans yta primas på normalt sätt innan avjämningsmassan appliceras.

3. Uppbyggnadsskikt
Floor 450 Light (volymvikt i konstruktion 450 kg/m³) används för uppfyllnad av golvet inför avjämning. Minsta skikttjocklek 30 mm. Eventuella installationer gjuts in i skiktet med Floor 450 Light.

Vid tjocklekar större än 200 mm kan skivor av EPS-cellplast (volymvikt 20 kg/m 3) användas som sparkroppar.

Floor 450 Light är självtorkande och ska beläggas med avjämningsmassa 12 timmar till 7 dygn efter applicering.

4. Underlag
Betong eller annat fast underlag: överkonstruktionen kan läggas med eller utan vidhäftning (flytande) mot underlaget. Vid läggning med vidhäftning primas med Floor 4716 Primer spädd 1 : 3.

Ej formstabilt eller löst underlag: överkonstruktionen kan endast läggas flytande mot underlaget. Som glidskikt används fiberduk Floor 4940 Geotextil.