Enskiktsläggning på lättbetong

Konstruktionsbeskrivning

2_6_3

1. Floor 140 Nova 6-30 mm
1. Floor 110 Fine 6-15 mm
2. Floor 4716 Primer; spädd 1:3
3. Lättbetong 500 kg/m3

Underlag av lättbetong:

  • Lättbetong har egenskapen att lägger man för tunt lager föreligger risk för genomstansning. Därför bör avjämningsmassan inte läggas i tunnare skikt än 6 mm. Den maximala tjockleken är också begränsad med hänsyn till risken för bom. Ytor större än 10 m2 och skikttjocklekar överstigande rekommendation enligt ovan ska armeras med Floor Stålarmeringsnät eller stålarmeringsnät NPS 5150.
  • Planslipa ytan lätt och dammsug. Lättbetongelement är normalt hydrofoberade och kan primas en gång med Floor 4716 Primer utspädd 1:3.
  • Observera att i de fall lättbetongen inte är hydrofoberad är den starkt sugande. För att förhindra att primern absorberas helt bör den sprayas ut med en primerspruta.

Avjämning:

  • Weberfloor 140 Nova lägges i skikt om 6-30 mm. Vid höga krav på nötningstålighet eller tidig mattläggning ersättes weberfloor 140 Nova med weberfloor 120 Reno.
  • Weberfloor 110 Fine kan läggas i skikt om 6-15 mm.

Samtliga produkter ovan kan läggas i sina normalt rekommenderade skikttjocklekar om en stålnätsarmering av typen weberfloor stålarmering gjuts in i avjämningsmassan.