Stora utfyllnadsbehov

Golv med underlag med stora utfyllnadsbehov

Lätt till tung industri:
Golvtypen passar både lätt till tung industri. Dock anpassas slitskiktet med hänsyn till belastning. Se typ 1-3.

indgolv04 indgolv03

1) Slitskikt:
Floor 4602 Industry Base Extra, 8-10 mm
Floor 4610 Industry Top, 6-8 mm
Floor 4630 Industry Lit, 8-10 mm
2) Floor 4716 Primer, i två lager. Spädning 1:10 och 1:3
3) Tvättat singel (12-20 mm), injekterad med Floor 4602 Industry Base
4) Floor 4716 Primer, i två lager. Spädning 1:5 och 1:3
5) Ojämnt underlag

Underlag:
Betong med uppbyggnadsbehov, t ex där gammal slipsats eller bitumenmassa måste avlägsnas.

Uppbyggnadsskikt:
Tvättad singel i fraktioner 12-20 läggs ut på underlaget och injekteras med Industry Base . Erfarenhetsmässigt sparas ca 40% torrbruksmaterial genom singeln. För det enskilda objektet är det alltid lämpligt att göra ett injekteringsprov i ett bruk för det material som är tillgängligt för objektet.

Avjämning:
Typ av avjämningsmassa väljs med hänsyn till belastning enligt följande:

Lätt industri: Floor 4602 Industry Base Extra, 8-10 mm.
Golv utsatta för huvudsakligen fottrafik, handdragna pallyftare, enstaka körningar med lätt truck (total vikt <3,5 ton) med luftgummihjul (Exempel: lätt monteringsindustri)

Medeltung industri: Floor 4610 Industry Top, 6-8 mm.
Golv utsatta för intensiv trafik av medeltunga och tunga truckar med såväl massiva gummi- som luftgummihjul. (Exempel: lagerlokaler, höglager)

Tung industri: Floor 4630 Industry Lit, ca 10 mm.
Golv utsatta såväl för intensiv trafik och tung rullande utrustning som slipande, repande nötning. (Exempel: lagerlokaler med tung trafik och sand på golvet)

Primning:
Under slitskiktsmassan primas med Floor 4716 Primer, 2 ggr. Primer späds första gången 1:10 och andra gången 1:3 med vatten. Under upprättningsmassan räcker det normalt med en gång 1:3.

Ytbehandling:
Floor 4602 Industry Base Extra, Floor 4610 Industry Top och Floor 4630 Industry Lit kan ytbehandlas med de flesta golvfärger, t ex vattenspädbar epoxi och beläggningsmassor av härdplasttyp. Vid val av ytbehandling skall dock hänsyn tas till fuktförhållanden i underlaget. Vid beläggning med massa av härdplasttyp rekommenderas att överytan ruggas upp med slipmaskin, ytfräs eller vakuumbläster. Beläggningsmassan läggs i en tjocklek om minst 3 mm.

För att underlätta städning rekommenderas en impregnering av avjämningsmassans yta, se under Ytbehandling i navigeringsmenyn.

Vid tillämpning på enskilt objekt kontakta alltid Weber och eventuellt annan ingående leverantör för kontroll av konstruktionens tillämpbarhet.