Uppbyggnad Weber Industrigolv

1) Betongunderlag
Första steget i arbetet med det nya golvet är analys av det befintliga betong-underlaget.

2) Primer
Förbättrar vidhäftningen mellan skikten och motverkar vattenupptagning.

3) Bas- eller uppbyggnadsskikt
Fyller upp större nivåavvikelser och möjliggör upprätning av golv på ett ekonomiskt sätt. Skiktet kan också fungera som lastfördelare för olika kravnivåer.

4) Slitskiktsmassa
Tar upp de koncentrerade lasterna från verksamheten. Detta skikt läggs oftast med jämn tjocklek, 5-10 mm.

5) Ytbehandling
Slitskiktsmassan kan behandlas eller beläggas med lämplig ytbehandling – alltifrån en impregnerande lack för städbarhetens skull till en beläggnings-massa av härdplast som skydd för kemiska angrepp.

Klicka för en större bild
Klicka för en större bild