Renovering med Leca Ventilerat Golv LVG

Konstruktionsbeskrivning

konstruktionsbeskrivning-leca-ventilerat-golv-lvg

 1. weberfloor 140 Nova ca 40 mm
 2. Armeringsnät #5 c150
 3. Fiberduk, exempelvis Floor 4940 Geotextil
 4. Leca lättklinker, kornstorlek 12-20 mm
 5. Varierande underlag

Underlag:

 • Underlaget ska vara bärande. Det är väsentligt att kulorna får stöttning från sidan vid golvets väggar.

Uppbyggnadsskikt:

 • Lättklinkerkulor fördelas över underlaget med exempelvis en asfaltsraka. Vid skikttjocklek över 40 cm ska skiktet komprimeras.
 • Använd Lecaskor för att lättare kunna gå på lättklinkerkulorna.
 • Eventuella installationer placeras med fördel i lättklinkerskiktet.

Fiberduk:

 • Applicera kantlister på väggar och fasta genomföringar, weberfloor 4960 Kantlist eller weberfloor Kantlist med Tejp.
 • Fiberduken läggs på lättklinkerskiktet med överlapp. Dra upp duken utmed väggarna och tejpa fogarna så att avjämningsmassan inte kan tränga ned under duken.

Armering:

 • Armeringsnäten läggs på folien med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringsstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan.
 • Armeringsnätet #5 c150 krävs för att det ska vara enkelt att gå på duken när avjämningsmassan appliceras.

Avjämning:

 • Avjämningsmassa weberfloor 140 Nova läggs med minimitjocklek 30 mm. Normalt krävs ca 40 mm i snitt för att klara ett minimimått om 30 mm. Vid önskemål om korta torktider kan även weberfloor 120 Reno användas.
 • Torktiden för weberfloor 120 Reno är 3 dygn och för weberfloor 140 Nova 5-9 veckor.