Underlag av brädgolv

Konstruktionsbeskrivning

2_7_2

1. Floor 120 Reno, 30 % av brädtjockleken eller min. 10 mm.
2. Floor 4716 Primer spädd 5:1
3. Brädgolv

Underlag:
Brädpanelen skall vara väl förankrad och tät. Yta slipas matt. Normalt är det ingen fördel att slipa till trärent. Fukthalten i träet får ej överstiga 12%. Kontrollera att golvet är fritt från ytbehandling, som t ex vax eller liknande som kan försämra vidhäftningen.

Primning:
5 delar Floor 4716 Primer spädes med 1 del vatten.
Primern strykes ut på golvet med en gummiskrapa.

Avjämning:
För avjämning används Floor 120 Reno. För att undvika risk för kupning av brädorna bör avjämningsskiktet utgöra minst 30% av brädornas tjocklek, dock minst 10 mm.
Erfarenheter har visat att det kan uppträda fina sprickor parallellt med brädornas längdriktning. Dessa sprickor kan minskas genom att man före påförsel av avjämningsmassa spikar fast ett reverteringsnät på trägolvet.