Flytande golv på fukt-/alkaliskyddande folie

Konstruktionsbeskrivning

2_8_2

1. Floor 120 Reno minst 25 mm alternativt Floor 140 Nova minst 30 mm
2. Armeringsnät, Floor Stålarmeringsnät, alternativt stålarmeringsnät #5 s150 vid ytor större än 10 m²
3. Fukt-/alkaliskyddande folie
4. Jämnt underlag

Underlag:

  • Se till att underlaget är plant så att folien ligger väl an. Lägg folien med överlappande skarvar och dra upp den mot väggarna så att avjämningsmassan inte rinner ner inunder.

Armering:

  • Armeringsnäten läggs på folien med överlapp på ca en maskvidd. Armeringsnät klipps i erforderlig mängd vid skarvar för att undvika att armeringen bygger för mycket.

Avjämning:

  • Som avjämningsmassa används Floor 120 Reno  med minimitjocklek 25 mm, alternativt Floor 140 Nova med minst 30 mm tjocklek. Angivna skikttjocklekar gäller för normala bostadsutrymmen.
  • OBS! Vid flytande konstruktioner är det viktigt att ha rörelsemån mot väggar, pelare, rörgenomföringar, osv.

Mattläggning:

  • Mattläggning kan ske efter 1-3 dagar vid avjämning med Floor 120 Reno och efter 3-9 veckor vid användning av Floor 140 Nova. För att undvika risk för kantresning bör mattläggning ske inom en vecka vid användning av FLoor 120 Reno..