Bästa totalekonomin

Ett Webergolv är ekonomiskt för beställaren – både att anskaffa och att använda. Genom olika egenskaper och åtgärder kan kostnaderna hållas nere. Bilderna illustrerar hur snabbt en renovering kan göras. Normal tid för 1000-2000 m2 är endast tre dagar.

1) Golvet förbereds för läggning. Ta bort alla lösa inventarier och städa av ytan.
1) Golvet förbereds för läggning. Ta bort alla lösa inventarier och städa av ytan.
2) Genom blästring rengörs golvet från fläckar av olja, kemikalier osv.
2) Genom blästring rengörs golvet från fläckar av olja, kemikalier osv.
3) För att ytan ska bli absolut plan mäts nivåskillnaderna upp och markeras.
3) För att ytan ska bli absolut plan mäts nivåskillnaderna upp och markeras.
4) Ytan primas för att få bättre vidhäftning mellan skikten och som skydd mot vattenupptagning.
4) Ytan primas för att få bättre vidhäftning mellan skikten och som skydd mot vattenupptagning.
5) Beläggningen påförs och jämnas av.
5) Beläggningen påförs och jämnas av.
6) I detta fall lackeras ytan. Golvet togs i bruk redan nästa dag.
6) I detta fall lackeras ytan. Golvet togs i bruk redan nästa dag.

Tunt skikt
Golvet är tunt, endast 4-50 mm. Det innebär att man, till skillnad från läggning av betonggolv, klarar trösklar mm utan ombyggnader. Tunt skikt betyder dessutom liten materialåtgång, vilket också minskar kostnaden.


Hög produktivitet – litet produktionsbortfall
Produktegenskaper och avancerad läggningsteknik gör att Optirocgolven kan belastas kort tid efter läggningen. Beställarens produktionsavbrott blir begränsat – om det överhuvudtaget behövs något. Ofta läggs en sektion i taget.


Anpassat efter beställarens krav
Ett industrigolv behöver sällan samma egenskaper över hela ytan. Därför anpassas golvet efter olika belastningskrav. Beställaren behöver alltså inte betala för högre belastning än vad verksamheten kräver.


Långsiktig hållbarhet
Weber golven har lång hållbarhet. Ett industrigolv får inte förstöras i sin funktion, även om det utsätts för t ex fukt. Hållbarhet är alltid en förutsättning för god ekonomi.