Installationsgolv för våtrum med weberloor 450 Light

weberfloor 450 Light  är en lättfyllnadsmassa uppbyggd av av EPS-kulor bundna med cement, som efter beläggning med avjämningsmassa ger en konstruktion med god bärighet. Denna kan beläggas med olika ytskikt såsom tätskikt med keramiska plattor eller plastmatta

Konstruktionsbeskrivning

2_6_3_1

1. Avjämning
weberfloor 120 Reno, weberfloor 140 Nova
minst 20 mm alternativt slipsats med weberfloor 318, weberfloor 319 minst 30 mm
Avjämningsskiktet armeras (ytor ≥ 10 m²) med stålnät Ø5 mm # 150 mm. Armeringsnätet lägges på weberfloor 450 Light med instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringstänger bort så att fyra nät kan mötas i samma plan

Ev. värmekablar eller rör skall förläggas i avjämningsskiktet, ej i skiktet med weberfloor 450 Light. Kontakta värmegolvleverantören angående erforderligt avjämningsskikt över värmerör/kablar med hänsyn till värmefördelning.

2. Förbehandling av weberfloor 450 Lights överyta weberfloor 450 Lights överyta behöver normalt inte primas innan avjämning installeras.

Har överytan blivit utsatt för mekanisk åverkan under hårdnandetiden kan ytan behöva ytbindas med en slamma av avjämningsmassan som får härda över natten. Annars riskerar man att lösgjorda kulor flyter upp i avjämningsmassan. Slammans överyta primas på normalt sätt innan avjämningsmassan påföres.

3. Installationsskikt
weberfloor 450 Light
används för ingjutning av el- och rörinstallationer. Bäddtjocklek > 50 mm

Vid bäddtjocklekar större än 200 mm kan skivor av EPS-cellplast (klass s100 eller styvare) användas som sparkroppar

weberfloor 450 Light är självtorkande och kan beläggas med avjämningsmassan 12 timmar efter utläggning.

4. Underlag
Betong eller annat fast underlag: överkonstruktionen kan läggas med eller utan vidhäftning (flytande) mot underlaget. Ej formstabilt eller löst underlag: överkonstruktionen kan endast läggas flytande mot underlaget, underlaget belägges då med polytetenfolie.

Vidhäftning: Underlaget primas med weberfloor 4716 Primer spädd 1 : 3.

Flytande: Underlaget belägges med polyetenfolie