Hög och stabil kvalitet

Teknisk dokumentation
Teknisk rådgivning, dokumentation, och referensmaterial ingår som självklara delar av Webers verksamhet. Den höga kvaliteten säkras genom certifiering enligt ISO 9001. Teori är en sak, praktik en annan. För att i alla lägen kunna leva upp till våra specifikationer och beställarnas förväntningar, har vi inom Weber utvecklat ett omfattande kontrollsystem – från råvara till färdigt golv.

Råvarukontroll
Webers råvaror genomgår kontinuerligt olika tester, vilket är nödvändigt för att kunna hålla en hög och jämn kvalitet. Innehållet deklareras tydligt.

Produktkontroll
De färdiga produkterna testas och kontrolleras med avseende på nötningshållfasthet, vidhäftning, vattenskadestabilitet etc.

Endast Certifierade Weber Golventreprenörer
Läggningen är en viktig del i Weber Industrigolv. Golven ska därför alltid läggas med vår maskinutrustning och av en Certifierad Weber Golventreprenör, som utbildats och certifierats av oss. Noggranna anvisningar finns för varje del av arbetet.

Kvalitetskontroll på plats
Innan arbetet påbörjas gör golventreprenören en bedömning av underlaget, okulärt och i form av olika praktiska provningar. Draghållfastheten provas med en dragprovare (överst till höger). Efter provläggning kan också motståndsförmåga, vidhäftning, slitstyrka osv testas med avancerad mobil utrustning – den första i världen som testar enligt nya europanormen. Utrustningen kan också simulera laster vid lång tids användning.

Miljödeklaration
Weber är miljöcertifierat enligt ISO 14000, produkterna är miljödeklarerade och kretsloppanpassade.

labb02

pumpning

labb01

316C4COL