Installationsgolv i offentliga miljöer

Konstruktionsbeskrivning

2_6_4

1. Floor 120 Reno alternativt Floor 140 Nova minst 20 mm.
Floor stålarmeringsnät eller NPS 5150
2. Floor 4716 Primer spädd 1:3
3. Cementbunden Leca lättklinker alternativt Floor 450 Light

Installationsskikt:

  • Installationsskiktet för ingjutning av el och rör består av cementbunden leca lättklinker alternativt Floor 450 Light.

Avjämning:

  • Stålarmeringsnätet placeras på underlaget med en maskas instick. Därefter appliceras avjämningsmassan direkt på underlaget. Vid avjämning på Floor 450 Light bör ytan hanteras försiktigt så att inte cellplastkulor lossar och sedan flyter upp i avjämningsmassan.