Flerskiktsläggning på betongunderlag

Konstruktionsbeskrivning

2_6_1a

1. weberfloor 110 fine ca. 10 mm
2. weberfloor 140 Nova 5-60 mm
3. weberfloor 4716 Primer; spädd 1:3
4. Prefab. eller platsgjuten betong med stora avjämningsbehov

Underlag av betong:

  • Prefabricerade betongbjälklag med stora spännvidder eller platsgjuten betong med stora sättningar, nedböjningar etc avjämnas lämpligen i två omgångar.
  • Dammsug underlaget och prima med weberfloor 4716 Primer utspädd 1:3. Och betongen är starkt sugande rekommenderas primning i två omgångar, utspädd 1:5 resp. 1:3.

Avjämning:

  • Betongens överyta rättas upp med weberfloor 140 Nova 5-60 mm. Prima med weberfloor 4716 Primer utspädd 1:3. Vänta minst 24 timmar vid normalt rumsklimat innan primning sker. Slutavjämning med weberfloor 110 fine, alternativt weberfloor 4160. För golv i bostäder är ett avjämningsskikt med weberfloor 140 Nova tillräckligt.