Renovering med luftspaltbildande matta

Konstruktionsbeskrivning

renovering_av_vatrum_med_luftspaltsbildande_matta

  1. weberfloor 120 Reno alternativt weberfloor 140 Nova
  2. weberfloor Stålarmeringsnät eller stålarmeringsnät #5 c150 vid ytor större än 10 m²
  3. Luftspaltbildande matta
  4. Jämnt underlag

Underlag:

  • Underlaget skall vara så plant att den luftspaltbildande mattan kan läggas ut med full kontakt med underlaget.
  • Vid osäkerhet om full kontakt uppnås mellan luftspaltbildande matta och underlag ska avjämningsmassan alltid armeras.

Armering:

  • Armeringsnäten läggs på folien med instick om ca en maskvidd. Vid skarv klipps armeringsstänger bort så att näten kan mötas i samma plan.

Avjämning:

  • Som avjämningsmassa används weberfloor 120 Reno med minsta tjocklek 25 mm. Alternativt kan weberfloor 140 Nova (minst 30 mm) som är en normaltorkande avjämningsmassa användas. Skikttjocklekar gäller för normala bostadsutrymmen. Övriga ytor kan kräva större skikttjocklek och andra armeringsrekommendationer. Kontakta Weber för mer information. Lokalt vid golvbrunn kan skikttjockleken minskas med upp till 5 mm.
  • OBS! Vid flytande konstruktioner är det viktigt att ha rörelsemån mot väggar, pelare, rörgenomföringar, osv. Därför ska alla väggar, fasta genomföringar, mm förses med en mjuk kantlist, weberfloor 4960 alternativ weberfloor kantlist med tejp.

Läggning av tätskikt:

Luftspaltbildande matta används ofta då man bedömer att man vill ventilera spalten eller att man i framtiden vill ha möjligheter att göra detta.

Golvbeläggning kan för weberfloor 120 Reno ske efter 1-3 dygn. Med hänsyn till risken för kantresning bör tätskiktet appliceras inom en vecka. weberfloor 140 Nova är beläggningsbar efter ca. 3 veckor vid 30 mm skikttjocklek.