Underlag av gammal betong eller avjämningsmassa

Konstruktionsbeskrivning

2_6_1

1. weberfloor 4160 Fine flow rapid 2-30 mm
1. weberfloor 120 Reno 5-50 mm
2. weberfloor 4716 Primer spädd 1:3
3. Gammal betong eller avjämningsmassa

Underlag av platsgjuten betong:

 • I linje med GBR’s branschregler rekommenderar vi att ur miljö- och kvalitetssynpunkt avlägsna gamla golvbeläggningar, färg- och limrester, etc. före avjämning. Särskilt bitumenbaserade lager, fett och svagt ytmaterial kan orsaka ett dåligt slutresultat i form av sprickor och bom.
 • Rengör underlaget noggrant genom att avlägsna allt löst material, t ex. genom slipning, fräsning eller blästring och efterföljande dammsugning. Vid osäkerhet rekommenderas kontroll av underlagets ytdraghållfasthet med GBR-metoden. Ythållfastheten bör uppgå till ca 1 MPa.
 • Om underlaget har en hög fukthalt, t ex p g a tillskjutande markfukt, rekommenderas någon form av fuktskyddande konstruktion, t ex:
  • Flytande konstruktion på luftspaltbildande matta
  • Flytande konstruktion på fukt-/alkalieskyddande folie
  • Applikation av fukt- och alkalieskyddande härdplast

Primning:

 • Prima med weberfloor 4716 Primer utspädd 1:3. Om underlaget är starkt sugande rekommenderas primning i två omgångar med spädning 1:5 resp. 1:3.

Avjämning:

 • weberfloor 120 Reno läggs i skikt om ca. 10-20 mm.
 • weberfloor 4160 Fine flow rapid lägges i skikt om ca. 8-10 mm. weberfloor 4160 Fine flow rapid har bättre utflyt än weberfloor 120 Reno och är därför att föredra om ytan är relativt jämn och slät samt vid tunnare skikttjocklekar. För tjockare skikt eller svaga underlag rekommenderas weberfloor 120 Reno.