Bruksegenskaper

hjulHög motståndskraft mot rullande hjulbelastning
Rullande truckhjul är den allvarligaste belastningen för ett modernt industrigolv. Hjulens nötning gör att ett vanligt betonggolv börjar damma om man inte valt en god betongkvalitet, med hög tryckhållfasthet och behandlat ytan omsorgsfullt.

Weber Industrigolv har hög motståndsförmåga mot både rullande och andra industriella belastningar.

Tryckhållfasthet vid tunna materialskikt är inte den enda viktiga egenskapsparametern för att klara olika belastningar. I Weber Industrigolv är draghållfasthet, E-modul och töjförmåga därför optimerat.


5.2.1.8 Sammanställning profilkurvor

Diagram 5.8. De i detta erhållna profilkurvorna enligt metod prEN 13892-5 Rullande hjul - "Bringmetoden". Profilkurvorna är medelvärden av samtliga laboratoriers resultat. Ur F. Stenberg, J. Asztély: "Metoder för provning av nötningsegenskaper hos industrigolv - Jämförande provningar." Nordtest projekt 1490-00. December 2000.

Diagram 5.8. De i detta erhållna profilkurvorna enligt metod prEN 13892-5 Rullande hjul – “Bringmetoden”. Profilkurvorna är medelvärden av samtliga laboratoriers resultat.
Ur F. Stenberg, J. Asztély: “Metoder för provning av nötningsegenskaper hos industrigolv – Jämförande provningar.” Nordtest projekt 1490-00. December 2000.


5.2.1.8 Sammanställning profilkurvor

Diagram 5.10. Medelnötning av materialen enligt ss 13 72 41 - Metod 3.. Ur F. Stenberg, J. Asztély: "Metoder för provning av nötningsegenskaper hos industrigolv - Jämförande provningar." Nordtest projekt 1490-00. December 2000.

Diagram 5.10. Medelnötning av materialen enligt ss 13 72 41 – Metod 3..
Ur F. Stenberg, J. Asztély: “Metoder för provning av nötningsegenskaper hos industrigolv – Jämförande provningar.” Nordtest projekt 1490-00. December 2000.


Nötningsmotstånd enl. SS 13 72 41

Se även krav HusAMA.

prov_1


Bästa kvalitetsklassen
Samtliga weberfloor slitskiktsmaterial klarar bästa kvalitetsklassen för betonggolv enligt HusAMA vad gäller rullande nötning. Det finns exempel från industrin där tio tons truckar har passerat i samma hjulspår över en miljon gånger, utan att golvet visat tendenser till spårbildning eller börjat damma.

Formstabilitet utöver det vanliga
weberfloor material har krymphämmande tillsatser som ger låg krympning under härdningsförloppet. Inte ens vid efterhärdningen krävs särskilda åtgärder. Materialet sväller inte mer vid vattenskada än vad det en gång har krympt.

Mycket god vidhäftning
För att undvika sprickbildning har Webers golvbeläggningar förutom låg krympning, även mycket god töjbarhet och vidhäftning till underlaget.
weberfloor materialen kräver inte högre ythållfasthet hos underlaget, än rena härdplastbundna beläggningar. God vidhäftning kan krävas även vid temperaturförändringar och påkänningar från bromsande truckar.

Fogfri läggning
Tack vare materialens goda krympnings-/töjningsegenskaper och vidhäftning till underlaget kan våra golv i princip läggas utan fogar.
Begränsningen är betongunderlagets rörelse. Många gånger räcker det med att såga upp ett 3-5 mm spår i beläggningen för att undvika okontrollerad sprickbildning.

Elektriskt halvledande
I allt fler industrier måste golven kunna leda bort statisk elektricitet från människor och fordon. Inte minst all känslig elektronisk utrustning kräver detta.
weberfloor golv är under normala förhållanden halvledande. Förutsatt att golven inte har försetts med isolerande beläggning är statisk elektricitet sällan ett problem.

Tål kemikalier
weberfloor materialen har ungefär samma kemikalietålighet som tät betong och går mycket bra att kombinera med olika kemikalietåliga beläggningar. Materialen fungerar då som uppbyggnadsmaterial och lastupptagare.

Frostbeständighet
weberfloor 4630 Industry Lit är salt- och frostbeständig. För applicering utomhus kontakta Weber.