Installationsgolv för Råvindsbjälklag med weberfloor 450 Light

weberfloor 450 Light är en lättfyllnadsmassa som är uppbyggd av EPS-kulor bundna med cement, som efter beläggning med avjämningsmassa ger en konstruktion med god bärighet.

Konstruktionen kan beläggas med olika ytskikt såsom keramiska plattor, parkett eller textil/plastmatta.

Konstruktionsbeskrivning

2_6_3_1

1. Avjämning
weberfloor 120 Reno DR eller weberfloor 140 Nova tjocklek minst 20 mm alternativt slipsats med weberfloor 318 eller weberfloor 319 minst 30 mm. Ofta är underlaget av weberfloor 450 Light lite ojämnt och man bör därför räkna med en åtgång på 25 mm avjämning respektive 35 mm slipsats. Avjämningsskiktet armeras (ytor ≥ 10 m²) med weberfloor stålarmeringsnät eller stålnät Ø5 mm # 150 mm. Armeringsnätet lägges på weberfloor 450 Light med instick om ca 50 mm.

2. Förbehandling av weberfloor 450 Lights yta
weberfloor 450 Lights yta behöver normalt inte förbehandlas innan avjämningen appliceras.

Har överytan blivit utsatt för mekanisk åverkan under hårdnandetiden kan ytan behöva ytbindas med en slamma av avjämningsmassan som får härda över natten alternativt kan avjämning ske i två skikt. Annars riskerar man att lösgjorda kulor flyter upp i avjämningsmassan. Slammans yta primas på normalt sätt innan avjämningsmassan appliceras.

3. Installationsskikt
weberfloor 450 Light (volymvikt i konstruktion 450 kg/m³) används för ingjutning av el- och rörinstallationer minimitjocklek 30 mm.

Vid tjocklekar större än 200 mm kan skivor av EPS-cellplast (volymvikt 20 kg/m 3) användas som sparkroppar.

weberfloor 450 Light är självtorkande och beläggs med fördel med avjämningsmassa 12 timmar till 7 dygn efter utläggning.

4. Underlag
Träbjälklag med brandtegel: Överkonstruktionen kan läggas med eller utan vidhäftning (flytande) mot underlaget.

Ej formstabilt eller löst underlag: överkonstruktionen kan endast läggas flytande, underlaget beläggs med åldersbeständig plastfolie.

Med vidhäftning: Underlaget primas med weberfloor 4716 Primer spädd 1 : 3.
Flytande: Underlaget beläggs med polyetenfolie.