Infärgade golv

Golv för lätt industri betongunderlag

Infärgade golv:
weberfloor 4650 Design Colour används på allmänna kommunikations- och lagerytor i butiker, gallerier, lätt industri med lätt trucktrafik.

Golvet kan erhållas i olika naturfärgade kulörer och kan därför utgöra ett element i rummets färgsättning, dock måste efterbehandlingsmetod och tillhörande golvvårdsmetod anpassas till aktuell verksamhet.

Kontakta gärna Webers representant för information om referensobjekt.

1) weberfloor 4650 Design Colour, 6 – 8 mm
2) weberfloor 4716 Primer, i två lager. Spädning 1:10 och 1:3
3) weberfloor 4600 Industry Base , 0-30 mm
4) weberfloor 4716 Primer, i två lager. Spädning 1:5 och 1:3
5) Betongunderlag

Underlag:
Betongens överyta skall vara fri från separationsskikt och föroreningar. Kalkylera normalt med en blästring av överytan före avjämning. Överytans ythållfasthet bör var minst 1,5 MPa. Vid avjämning på ung betong bör man såga upp fogar i avjämningsskiktet vid krymp- och arbetsfogar i den underliggande betongen.

Vid renovering av industrigolv är det lämpligt att utföra en ingående tillståndsanlys av den befintliga betongplattan, dels avseende överytans ythållfasthet, dels avseende kommande rörelser i konstruktionen på grund av främst trucktrafik och fuktexponering. Dessa rörelser kan ge upphov till sprickbildning i avjämningsmassan. Sådan sprickbildning kan kontrolleras genom att man lägger in fogar i golvet. En annan faktor som kan vara problem med äldre betongplattor är att de är uppbyggda som tvåskiktskonstruktioner med svag vidhäftning mellan över- och underbetong. I sådana fall kan det med hänsyn till framtida trafikbelastning vara nödvändigt att avlägsna den gamla överbetongen och bygga upp det nya golvet från underbetongens överyta.

Underlagets ythållfasthet kontrolleras genom att överytan provrengöres före läggning av en provyta. Ythållfastheten bestämmes med vidhäftningsmätningar på provytan.

I miljöer enbart med lättare belastning av fottrafik kan dålig ythållfasthet hos underlaget i viss mån kompenseras genom inläggning av armeringsmatta (t.ex. 5 mm maska, 150 mm) i basskiktet.

Primning:
Under slitskiktsmassan primas med weberfloor 4716 Primer, 2 ggr. Primer späds första gången 1:10 och andra gången 1:3 med vatten. Under upprättningsmassan räcker det normalt med en gång 1:3.

Avjämning:
Prefabricerade betongbjälklag med stora spännvidder eller platsgjuten betong med stora sättningar, nedböjningar etc avjämnas lämpligen i två omgångar.

Betongens överyta rättas upp med weberfloor 4600 Industry Base upp till 30 mm. Slutavjämning sker i ett ca 6-8 mm jämntjockt skikt med weberfloor 4650 Design Colour.

Ytbehandling:
weberfloor 4650 Design Colour kan ytbehandlas med flera metoder, se under Ytbehandling i navigeringsmenyn.

Vid tillämpning på enskilt objekt kontakta alltid Weber och eventuellt annan ingående leverantör för kontroll av konstruktionens tillämpbarhet.