Installationsgolv för Golv på mark med weberfloor 450 Light – Lättfyllnadsmassa

weberfloor 450 Light är en lättfyllnadsmassa som är uppbyggd av EPS-kulor bundna med cement, som efter beläggning med avjämningsmassa ger en konstruktion med god bärighet.

Konstruktionsbeskrivning

2_6_3_1

1. Avjämning
weberfloor 120 Reno DR eller weberfloor 140 Nova tjocklek minst 20 mm alternativt slipsats med weberfloor 318 eller weberfloor 319 minst 30 mm. Ofta är underlaget av weberfloor 450 Light lite ojämnt och man bör därför räkna med en åtgång på 25 mm avjämning respektive 35 mm slipsats. Avjämningsskiktet armeras (ytor ≥ 10 m²) med weberfloor stålarmeringsnät eller stålnät Ø5 mm # 150 mm. Armeringsnätet lägges på weberfloor 450 Light med instick om ca 50 mm.

2. Förbehandling av weberfloor 450 Light
Ytan på weberfloor 450 Light behöver normalt inte förbehandlas innan avjämning appliceras.
Har ytan blivit utsatt för mekanisk åverkan under hårdnandetiden kan ytan behöva ytbindas med en slamma av avjämningsmassan som får härda över natten alternativ att avjämning sker i två skikt. Annars riskerar man att lösgjorda kulor flyter upp i avjämningsmassan. Slammans yta primas på normalt sätt innan avjämningsmassan påföres.

3. Installationsskikt weberfloor 450 Light (volymvikt i konstruktion 450 kg/m³) används för ingjutning av el- och rörinstallationer minimitjocklek 30 mm.

Vid bäddtjocklekar större än 200 mm kan skivor av EPS-cellplast avsedda för golvkonstruktioner användas som sparkroppar om underlaget är plant.

Vid önskemål om värmeisolering rekommenderas tjockleken 150 mm.

weberfloor 450 Light är självtorkande och ska beläggas med avjämningsmassa mellan 12 timmar och sju dygn.

4. Underlag
Kapillärbrytande skikt av singel eller makadam, bäddtjocklek ≥ 150 mm.

Observera: följande konstruktion kräver ett diffusionsöppet ytskikt, exempelvis klinker.