Vattenburen värme i flytande golv/ljudgolv

Konstruktionsbeskrivning

2_5_3

1. weberfloor 140 Nova alternativt weberfloor 120 Reno DR
2. Värmerör di=12-20 mm, c 100-300
3. weberfloor Stålarmeringsnät alternativt stålarmeringsnät #5 s150
4. Polyetylen-folie eller fiberduk (behövs ej för weberfloor 4955 Ljudmatta)
5. Isolering (weberfloor 4955 Ljudmatta alternativt Stepisol eller mineralull minsta densitet 140 kg/m3 eller EPS-cellplast minst klass s100.
6. Fast bärande underlag

Underlag:

  • Applicera kantlister mot alla väggar och fasta föremål, weberfloor 4960 kantlist eller weberfloor Kantlist med tejp. Se till att underlaget är plant så att isoleringen ligger väl an. Lägg folien med överlappande skarvar och dra upp den mot väggarna så att avjämningsmassan inte rinner ner inunder.

Armering:

  • Lägg armeringen på folien/fiberduken med en maskvidds överlappning. Kapa armeringsstänger vid skarvarna så att näten kan mötas i samma plan.

Värmerör:

  • Värmerören kan appliceras på flertalet olika sätt på underlaget. Se till att rören kan omslutas väl av avjämningsmassan så att värme lätt kan spridas i massan vidare till golvets överyta. Vanligt förekommande lösningar är att de najas fast i en underliggande stålarmeringsmatta, att det finns färdiga skenor som de fästs i eller att underlaget är speciellt anpassat till värmerören och att värmerören ligger försänkta i underlaget. Tänk på att följa leverantörens anvisningar för applicering av golvvärmerören. Rörhjässan ska alltid täckas med minst 10 mm avjämningsmassa för den tekniska funktionen. Ofta behövs större täckskikt för att få god värmespridning.

Avjämning:

  • Som avjämning används weberfloor 140 Nova alternativt weberfloor 120 Reno.
  • OBS! ett tätskikt skall placeras under klinker i våtrum.
  • Tänk på att sektionsindela ljudgolv vid dörröppningar och innerväggar så att ljudet inte sprids via det flytande golvet.
  • OBS! Vid flytande konstruktioner är det viktigt att ha rörelsemån mot väggar, pelare, rörgenomföringar, osv.
  • Tänk på att dimensionera golvkonstruktion för att klara valda ljudkrav.