Avjämning på fukt eller alkaliskydd

Nedan ges konstruktionslösningar som beskriver hur avjämning utföras på olika typer av spärrskikt.

avjamning_pa_fukt_eller_alkalisskydd

 1. Floor 120 Reno eller Floor 140 Nova
 2. Floor 4716 Primer spädd 1:3
 3. Behandling fukt-/alkalisskydd
 4. Betongunderlag

Allmänt:

 • Konstruktionen är avsedd för att skydda ytbeläggningen eller inneluften från höga nivåer av fukt eller emissioner i underlaget. Weber tar inte ställning till de olika spärrskiktens funktion.

Underlag:

 • Underlaget består av ett spärrskikt av följande:

o Dry-Top Spärrskiktslaminat*
o Con Dry NT 50
o Florosil
o Florosil TS

* OBS, kontakta din weberkontakt för mer info angående avjämning på Dry Top Spärrskiktslaminat

Primer:

 • Dry Top spärrskiktslaminat primas med koncentrerad weberfloor 4716 Primer. Primern rollas ut på underlaget.
 • Con Dry NT 50 primas med weberfloor 4716 primer spädd 1:3, 1 del primer och 3 delar vatten. Primern borstas ut på underlaget.
 • Florosil primas med weberfloor 4716 Primer spädd 1:3. Primern borstas ut på underlaget.
 • Florosil TS, sista skiktet av spärrskiktet fullströas med epoxisand kornstorlek 1,2-1,8 mm. Överskottssand dammsugs upp.

Avjämning:

 • Dry Top Spärrskiktslaminat avjämnas med minst 10 mm weberfloor 140 Nova.
 • Florosil TS avjämnas med ca. 10 mm avjämningsmassa, weberfloor 110 Fine eller weberfloor 140 Nova. Lokalt minst 5 mm. Vid behov av korta torktider kan även weberfloor 4160 fine flow rapid eller weberfloor 120 Reno användas.
 • Con Dry NT 50 och Florosil avjämnas med ca. 10 mm avjämningsmassa, weberfloor 110 Fine eller weberfloor 140 Nova. Lokalt minst 5 mm. Vid behov av korta torktider kan även weberfloor 4160 fine flow rapid eller weberfloor 120 Reno användas.

Mattläggning:

 • weberfloor 110 Fine och 140 Nova är båda normaltorkande och är beläggningsbara efter ca 1 vecka vid 10 mm tjocklek. Mattläggning kan för weberfloor 4160 och weberfloor 120 Reno ske efter 1 respektive 1-3 dygn, se produkterna respektive produktdatablad.