Industrigolv – Lätt belastning

Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror hus

Lätt trafik, rullande nötning

 


 

MHJ beläggningar av avjämningsmassa

Utförandeföreskrifter
Underlaget skall vara rent och jämnt samt ha för ändamålet tillräckligt hållfast yta. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja, damm och cementhud skall tas bort från underlaget. Det dammsugna underlaget primas med Floor 4716 Primer. Primningen utförs i två omgångar och primern borstas in i underlaget. Den första primningen späds 1:5, den andra 1:3. (På Floor 4600 DuroBase 1:10, 1:3). Underlagets temperatur får inte understiga +10°C. Härdningstid och uttorkningstid är starkt temperaturberoende och bör ligga på +20°C och 50% RF.

 


 

MHJ.2 BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSOR SOM SLITSKIKT

Användningsområde
Lätt industri: Golv utsatta för huvudsakligen fottrafik, handdragna pallyftare, enstaka körningar med lätt truck (total vikt <3,5 ton) med luftgummihjul (Exempel: lätt monteringsindustri).

Materialbeskrivning
Som slitskikt används pumpbar cementbunden polymermodifierad avjämningsmassa typ Floor 4602 DuroBase Extra eller likvärdigt.

Funktionskrav
Hållfasthetsegenskaper efter lagring i klimatrum +23°C och 50% RF vid 17% vattentillsats. Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt SS-EN 13892-4:

  • Krav sänkt ytprofil < 50µm.

Riktvärden för materialets hållfasthet och fria krympning:

  • Tryckhållfasthet 28 MPa
  • Böjdraghållfasthet 28 dygn 9 MPa
  • Fri krympning 0,05 %

Kontroll på arbetsplatsen
Massans vatteninblandning och konsistens skall kontrolleras genom flytprov innan läggning av materialet. Bestämning av tvärdraghållfastheten efter 28 dygns härdning i +18-20°C rumstemperatur. Ytjämnheten ska mätas på 2 meters mätlängd.

  • Floor 4602 DuroBase Extra: tvärdraghållfasthet >3 MPa
  • Slitskiktets motstånd mot rullande nötning kan kontrolleras enligt: EN13892-4
  • Betongprovning – Hårdnad betong – Nötningsmotstånd SS137241
  • Krav: sänkt ytprofil<0,2 mm efter 1600 varvs nötning. (tabell ESE/7 kvalitetsklass A)
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *