Industrigolv – Medeltung belastning

Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror hus

Medeltung trafik, rullande nötning

 


 

MHJ beläggningar av avjämningsmassa

Utförandeföreskrifter
Underlaget skall vara rent och jämnt samt ha för ändamålet tillräckligt hållfast yta. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja, damm och cementhud skall tas bort från underlaget. Det dammsugna underlaget primas med Floor 4716 Primer. Primningen utförs i två omgångar och borstas in i underlaget. Den första primningen späds 1:5, den andra 1:3. (På Floor 4600 DuroBase 1:10, 1:3). Underlagets temperatur far inte understiga +10°C. Härdningstid och uttorkningstid är starkt temperaturberoende och bör ligga på +20°C och 50% RF.

 


 

MHJ.2 BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSOR SOM SLITSKIKT

Användningsområde
Medeltung industri: Golv utsatta för intensiv trafik av medeltunga och tunga truckar med såväl massiva gummi- som luftgummihjul. (Exempel: lagerlokaler, höglager).

Materialbeskrivning
Som slitskikt används pumpbar cementbunden polymermodifierad avjämningsmassa typ Floor 4610 DuroTop eller likvärdigt.

Funktionskrav
Hållfasthetsegenskaper efter lagring i klimatrum +23°C och 50% RF vid 20% vattentillsats.

Motståndsförmåga mot rullande stålhjul belastat med 2000 N enligt SS 923508:

  • Bortnött mängd, 14 dygns lagring, torr platta <1 cm3
  • Bortnött mängd, efter 7 dygns vattenbegjutning <15

Riktvärden för materialets hållfasthet och fria krympning:

  • Tryckhållfasthet 35 MPa
  • Böjdraghållfasthet 28 dygn 10 MPa
  • Fri krympning 0,07 %

Kontroll på arbetsplatsen
Massans vatteninblandning och konsistens skall kontrolleras genom flytprov innan läggning av materialet. Bestämning av tvärdraghållfastheten efter 28 dygns härdning i +18-20°C rumstemperatur. Ytjämnheten ska mätas på 2 meters mätlängd.

  • Floor 4610 DuroTop: tvärdraghållfasthet >3 MPa
  • Slitskiktets motstånd mot rullande nötning kan kontrolleras enligt: EN13892-4
  • Betongprovning – Hårdnad betong – Nötningsmotstånd SS 137241
  • Krav: sänkt ytprofil<0,2 mm efter 1600 varvs nötning. (tabell ESE/7 kvalitetsklass A)
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *